Hvor langt kan staten gå for å hjelpe oss å bli bedre borgere?

Arrangementsinformasjon

Staten og kapitalen benytter seg av mange type virkemidler for å påvirke atferden vår. Et av disse virkemidlene er såkalt «nudging» eller «dulting». Nugding er skjult for oss og hele poenget er at vi skal endre vår atferd uten å reflektere selv. Er det greit?

Fredrik Andersen fra Torpeskolen filosofifabrikk holder en innledning på ca. 45 minutter fra kl. 18:00. Etterpå blir det spørsmål og diskusjon.

Om Fredrik Andersen: 
Fredrik er vitenskapsfilosof og fokuserer hovedsakelig på filosofiske grunnlagsproblemer i moderne fysikk. Han underviser til vanlig ex-fil og forretningsetikk og blander seg til tider inn i biologiens verden.

Om Torpeskolen filosofifabrikk:
Torpeskolen filosofifabrikk leverer filosofiforedrag om livets store spørsmål på en jordnær og jovial måte. Fabrikken drives av brødrene Magnus og Fredrik, og fetteren deres Morten. Alle er utdanna filosofer og kommer fra Torp i Fredrikstad.

Arrangementet er gratis og gjennomføres i samarbeid med Human-Etisk Forbund Fredrikstad.

Arrangementet finner sted i salen Thygesen, i andre etg. på Litteraturhuset i Fredrikstad. Salen åpner en time før arrangementet begynner.

filosofi
filosoficafe