page view image

Kunsten og galskapen: Edvard Munch og Bendik Riis

Fører galskap og psykiske lidelser til genialitet og enestående kunst? Bli med når vi tar for oss to store kunstnere med røtter i Fredrikstad: Edvard Munch og Bendik Riis.

Informasjon
event image

Fører galskap og psykiske lidelser til genialitet og enestående kunst? Bli med når vi tar for oss to store kunstnere med røtter i Fredrikstad: Edvard Munch og Bendik Riis.

Høsten 2024 kommer forfatter og historiker Ivo de Figueiredo med 2. bind i sin nye, omfattende og kritikerroste biografi om malergeniet Edvard Munch, Stormen. I dette bindet er det Munchs kunstnerliv fra 1906-1944 vi skal bli kjent med.

En klar rød tråd i bøkene er de psykiske lidelsene Munch slet med hele livet, fra barndommen.

Hvordan preget dette mesteren? Gjorde lidelsene ham til en bedre kunstner, var de en forutsetning for den kunsten han laget?

I Fredrikstad vandret en annen kunster med tunge sinnslidelser. Bendik Riis opplevde å bli tvangsinnlagt på Gaustad i 1946, men produserte i samme tidsperiode flere av sine største kunstverk, selv om han ikke før på slutten av 1950-tallet ble anerkjent.

Flere av Riis’ mest karakteristiske arbeider er basert på hans egne erfaringer fra psykiatrien, og viser mennesker som utsettes for eksperimenter og tortur, f.eks. en lobotomi-operasjon.

En som kjenner kunsten til både Munch og Riis svært godt, er Hans Richard Elgheim, også han fra Fredrikstad. Elgheim driver det kjente auksjonshuset Grev Wedels Plass i Oslo.

Tidligere kulturkommentator i NRK, Agnes Moxnes, leder samtalen.

Disse kommer:

Ivo de Figueiredo er historiker, forfatter og kritiker. Gjennom et forfatterskap som strekker seg over 20 år har han skaffet seg en sentral posisjon blant våre aller mest profilerte sakprosaforfattere. Ivo de Figueiredo er en viktig representant for den profesjonaliseringen som sakprosaskrivingen har gjennomgått siden årtusenskiftet. Ivo har bodd mange år i Fredrikstad, og har blant annet skrevet sist bind i Fredrikstad bys historie og Mysteriet Ingeborg Køber – om byfogd Ludvig Dahls drukningsdød på Hankø i 1934.

Hans Richard Elgheim er kunsthandler og driver Grev Wedels Plass Auksjoner, som han åpnet i 1992. Elgheim har fattet spesiell interesse for Edvard Munch og Bebdik Riis. Elgheim er fra Fredrikstad, og bor i Gamlebyen.

Agnes Moxnes har et langt arbeidsliv bak seg i NRK, der hun i førti år arbeidet som som kulturjournalist, programleder og kulturkommentator.

Restriksjoner

Billetter refunderes bare dersom arrangementet blir avlyst.