Husmannsplasser i Fredrikstad

Arrangementsinformasjon
Default file 1520862497

Hva var husmannsvesenet? Hvorfor fikk vi husmenn?

Historiker Svein Skahjem bruker egen slekt og viser frem lokale husmannsplasser og menneskene som bodde der.

Vi får innblikk i en historie som er i ferd med å bli glemt.

Bilde: Husmannstua på den tidligere husmannsplassen Rådalen i Rolvsøy. En av de siste stuene som nå dessverre står for fall.historie
husmannsplasser
fredrikstad