Husmannsplasser i Fredrikstad

Arrangementsinformasjon

Hva var husmannsvesenet? Hvorfor fikk vi husmenn?

Historiker Svein Skahjem bruker egen slekt og viser frem lokale husmannsplasser og menneskene som bodde der.

Vi får innblikk i en historie som er i ferd med å bli glemt.

Bilde: Husmannstua på den tidligere husmannsplassen Rådalen i Rolvsøy. En av de siste stuene som nå dessverre står for fall.historie
husmannsplasser
fredrikstad