Foredragskveld med Stian Orm og Jon Arne Løkke

Arrangementsinformasjon

Norsk Atferdsanalytisk Forening (NAFO) Østfold inviterer til foredragskveld med Stian Orm og Jon Arne Løkke.

Stian Orm har diagnosen barneautisme. Fra å ikke kunne bo hjemme på grunn av sine omfattende atferdsvansker, eller nyttiggjøre seg et ordinert skoletilbud i barndommen, studerer han nå psykologi på Universitetet i Oslo. Stian kommer til Litteraturhuset for å fortelle om sine opplevelser i møte med hjelpeapparatet og omgivelsene, og hvordan han med hjelp av atferdsanalyse og god systematisk bistand endte opp med å blant annet kunne forelese og holde kurs. Stian er en meget dyktig foredragsholder og har vunnet priser for sine bidrag til å øke forståelsen av autismespekterdiagnoser.

Jon Arne Løkke er dosent ved Høgskolen i Østfold. Jon var svært delaktig i og har oversikt over omgivelsenes rolle i å hjelpe Stian med å utvikle seg til den han er i dag. Jon kommer, i samarbeid med Stian, til å fortelle om de ulike suksessfaktorene som førte til de omfattende endringene Stian gikk gjennom.

Klokken: 18.00–20.30

Pris medlemmer: 100 kroner  

Ikke-medlemmer: 150 kroner 

Sal: Egalia

Arrangør: NAFO Østfold

litteraturhusetfredrikstad