Folkemøte: Bompenger

Arrangementsinformasjon

Debatten om bomring og bompenger har skapt et voldsomt engasjement i Fredrikstad, og andre steder i landet. Under fanen «nei til bomringer» ble Litteraturhuset Fredrikstads forrige folkemøte «kuppet» av sinte og frustrerte demonstranter som ikke ønsker flere bomstasjoner. Nå tar vi den store bompengedebatten – i ordnede former.

Hvorfor må vi ha bomringer? Finnes det noen alternative måter å finansiere Bypakken Nedre Glomma på? Hvilke miljømessige hensyn må vi ta i fremtiden? Hvordan skal vi nå den nasjonale målsetningen om at persontransport ikke skal skje med bil?

I panelet sitter (oppdateres):
Leder av Samferdselskomiteen i Østfold, Olav Moe (Krf)

Ordfører i Fredrikstad Jon-Ivar Nygård (Ap)

Truls Velgaard (H)

Sol Skipnes (Rødt)

Debattleder er Trond Øyvind Karterud, programleder og vaktsjef i NRK Østfold.

Folkemøtene er åpne for alle. Det er 300 plasser i storsalen og førstemann til mølla-prinsippet som gjelder. Salen åpner 18.30 og folkemøte starter 19.00. Vi oppfordrer alle til å forberede konkrete spørsmål og innlegg og at salen lar panele svaret på disse spørsmålene uten avbrytelser. Velkommen til folkemøte på Litteraturhuset Fredrikstad

folkemøte

Restriksjoner

Det er 300 plasser i salen og første mann til mølla-prinsipp. Vi kan ikke slippe inn flere når salen er full.