UTSATT Virginia Woolf live: Én bok – én stemme

Arrangementsinformasjon

Virginia Woolf (1882–1941) var forfatter, litteraturkritiker, feminist og en av 1900-tallets fremste modernister. I mellomkrigstiden var hun et sentralt medlem av den såkalte Bloomsbury-kretsen, der også Sigmund Freud var medlem.

Blant Woolfs viktigste verker er Mrs. Dalloway (1925), To the Lighthouse (1927) og Orlando (1928). Woolf var en fornyer av britisk litteratur, og bøkene er preget av en dreining der menneskets indre erfaring settes i sentrum. Woolf var i den siste delen av sitt liv i stadig økende grad rammet av psykisk sykdom, og hun begikk selvmord ved begynnelsen av den andre verdenskrig.

Denne søndagen får vi høre Lars Tore Bøe lese fra Mrs. Dalloway.

Her kan du se hele programmet: 

Torsdag: 23. januar Knut Hamsuns Markens grøde

Søndag: 15. mars Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga

Torsdag: 16. april Franz Kafkas Prosessen

Søndag: 10. mai Virginia Woolfes Mrs. Dalloway