page view image

Vår iboende ondskap

Rinnan. En forræder, en iskald psykopat, og samtidig en sjarmerende kremmer og familiefar. Hvem var han? Hvor kom ondskapen hans fra? Møt romanaktuelle Nicolaj Frobenius i møte med historiker Guri Hjeltnes og filosof Arne Olav Vetlesen, i en samtale om vår iboende ondskap.

Informasjon
event image

Henry Oliver Rinnans ondskap er vanskelig å forklare rasjonelt. Torturisten og forræderen infiltrerte med nidkjærhet den norske motstandsbevegelsen og anga norske motstandsfolk. Slik sendte han mange av dem i døden. Nikolaj Frobenius bruker fiksjonens muligheter til å sirkle inn en ondskap det er vanskelig å forklare rasjonelt. Når portrettet av Rinnan er ferdig tegnet, er han likevel ikke fullt ut forstått. Og nettopp derfor vil han være vanskelig å glemme.

Nicolaj Frobenius’ nye roman Rasende lys forteller historien om Norgeshistoriens største forræder sett fra innsiden av hans sinn. Romanen utforsker Henry Oliver Rinnans reise fra arbeiderklassegutt via bilselger, til Gestapos viktigste mann i Norge. Rinnan var infiltratøren som forrådte sitt land og sendte mer enn tusen nordmenn til konsentrasjonsleirene i Tyskland. Innenfor Gestapo bygget han opp en slagkraftig norsk enhet av unge menn og kvinner, som brøt opp motstandsbevegelsen, avhørte, torturerte og drepte egne landsmenn for å fremme okkupasjonsmaktens kontroll over det norske folk.

Vi møter Nicolaj Frobenius i samtale med Guri Hjeltnes og Arne Olav Vetlesen.

Nikolaj Frobenius debuterte i 1986 med dikt- og tekstsamlingen Virvl. Hans internasjonale gjennombrudd kom med romanen Latours katalog (1996). Han er utdannet ved filmlinjen på The London Institute og har skrevet flere filmmanuskripter, blant annet thrilleren Insomnia (1997), som senere ble nyinnspilt i Hollywood. Han skrev også manuset til filmen Sønner av Norge (2011), som bygger på hans egen roman Teori og praksis. 

Arne Johan Vetlesen er en norsk filosof. Han ble dr.philos. i 1993, førsteamanuensis i filosofi ved Universitetet i Oslo 1993–1998 og deretter professor samme sted. Vetlesen har arbeidet innenfor feltene etikk og sosialfilosofi, mer presist med betydningen av følelser i moral, nærhetsetikk, ondskapen og dens manifestasjoner (Holocaust, etnisk rensning i Bosnia).

Guri Hjeltnes er en norsk historiker og journalist, og direktør ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter. Fra 2004 var hun professor ved Institutt for kommunikasjon ved Handelshøyskolen BI og hun tiltrådte som prorektor 1. januar 2008.

Restriksjoner

Billetter refunderes bare dersom arrangementet blir avlyst.