page view image

Trening som medisin

Arrangementsinformasjon
event image

Det er godt dokumentert at fysisk aktivitet har en positiv effekt mot ulike psykiske plager. Kan fysisk aktivitet og trening også benyttes som behandling? Og hvordan komme i gang med trening – og holde det ved like?

Anders Farholm er førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold. Han har tatt en doktorgrad der han undersøkte motivasjon for fysisk aktivitet hos personer med alvorlige psykiske lidelser. Farholm er interessert i sammenhengen mellom fysisk aktivitet og fysisk og psykisk helse, samt hvordan fysisk aktivitet kan brukes i helhetlig behandling av personer med psykiske helseutfordringer.

Hvordan kan vi finne best mulig måter å jobbe for at folk kan være i fysisk aktivitet, og bli motivert for å være i aktivitet?

Helsedirektoratet oppfordrer oss til å være i aktivitet i ca. 30 min hver dag. Anbefalingene er stort sett basert på fysisk helse og forebygging av hjerte- og karsykdom. Hva er anbefalingene når det gjelder mental helse? Ifølge Farholm må vi se på trening som mer enn bare en medisin mot angst og depresjon for å bli motivert til å trene.

Hvis vi virkelig skal nå fram, og dersom folk skal få en god opplevelse, så må vi gjøre noe mer. Vi må se på treningen på en annen måte enn bare noe som må gjennomføres.

Farholm gir deg en innføring i forskning på feltet innen trening og psykisk helse, gode råd til hvordan du kommer i gang med trening og hvordan bli motivert til å fortsette. Les mer om Anders Farholm og forskningen hans her.

Restriksjoner

Billetter refunderes bare dersom arrangementet blir avlyst.