STEMPEL: Møtt Jonis Josef

Arrangementsinformasjon

«Stempel» er en av våre ungdomssatsninger som skal skape forståelse og nysgjerrighet overfor andre, og gir selvtillit til å uttrykke seg. Stempel tar for seg tema som tilhørighet, identitet og det å vokse opp i to ulike kulturer. Vi ønsker å invitere kjente, gode forbilder som ungdommene ser opp til. Med dette prosjektet ønsker vi å ta ungdommene våre på alvor og hente Norges beste artister og kursholder.

Denne fredagen kommer Jonis Josef for å møte ungdommer og prate om det å vokse opp i 2 ulike kulturer. Det blir plass til å stille Jonis spørsmål.

Arrangementet er gratis men husk å hente billett i forkant av arrangementet. Aldergrense 15-19år!

Stempel er et samarbeid mellom Litteraturhuset Fredrikstad, LittFri og Fredrikstad kommune. Tusen takk til Fredrikstad kommune for støtte til dette arrangementet

Restriksjoner

Dette arrangementet har aldersbegrensning: 15-19 år.