STEMPEL: Hip Hop kurs med Maria Lotus

Arrangementsinformasjon

Velkommen til STEMPEL workshop.

Denne gangen kommer Maria Karlsen til oss med Hip Hop kurs. Maria har vært blant de første til å profesjonalisere Hip Hop som danseform i både det kommersielle og det kunstneriske feltet. Hun er både en dyktig kunstner og artist og en tøff dame!

Fokuset på denne danseworkshop dreier seg om teknikk, danseglede, slippe seg løs og skape noe sammen.

Det blir både gøy og utfordrende! En unik mulighet for deg mellom 15 og 19 år.

«Stempel» er en av våre ungdomssatsninger som skal skape forståelse og nysgjerrighet overfor andre, og gir selvtillit til å uttrykke seg. Stempel tar for seg tema som tilhørighet, identitet og det å vokse opp i to ulike kulturer. Vi ønsker å invitere kjente, gode forbilder som ungdommene ser opp til. Med dette prosjektet ønsker vi å ta ungdommene våre på alvor og hente Norges beste artister og kursholder.

Det er viktig at du henter en gratis billett i forkant av arrangementet.

Restriksjoner

Bare for de mellom 15 og 19 år.