Stempel: Blikking, workshop med Mine Yalcin

Arrangementsinformasjon

*Jenter blikker ikke.

*Jenter spytter ikke.

*Jenter banner ikke.

*Jenter slår ikke tilbake.

*Jenter sloss ikke.

*Jenter sparker ikke.

*Jenter druser ikke hodet til andre jenter i bakken.

Trudde du..

 

I forbindelse med den nye ungdomsforestillingen BLIKK holder Mine Nilay Yalcin workshop rundt det samme temaet.

 

Hva er blikking?

Hva betyr det å «bli blikka»?

Og hvorfor skaper det så konflikfyllte situasjoner?

Og hvorfor synes vi det er så rart når jenter blir sinte og bruker vold?

 

I workshopen skal vi undersøke påstander om jenter og blikking.

Vi skal se på myter og sannheter om jenter.

Vi skal snakke om hva det betyr å «bli blikka», å «blikke» og hvordan det føles.

Vi skal skrive, snakke og sjekke hva som skjer når vi sier løgner høyt i et rom.

 

Workshopen er bare for jenter! Målgruppen 15-19 år. Og Mine har bare 15 plasser, meldt dere på, dette er unik mulighet til å bli med å utvikle en teaterforestilling med en veldig viktig tema.

ungdoms
ungdomsarrangemnet