Som far, så sønn: Erling Johansen 100 år

Arrangementsinformasjon

I år markerer vi 100-årsjubileum for Østfold store arkeolog, Erling Johansen – rørleggeren som har betydd så mye for kartleggingen av vår steinalderhistorie og bevaringen av historiske plasser i Østfold.

Denne kvelden tar Erling Johansens sønn, arkeolog Øystein Kock Johansen, oss med på en rundreise i sin fars liv og virke.

Erling Johansen fra Fredrikstad begynte sin arkeologiske virksomhet som amatør og gjorde en meget verdifull innsats, særlig i tilknytning til Østfolds steinalderarkeologi. Hans evne til å finne det andre ikke så, og til å formidle og begeistre, har gitt ham en spesiell plass i norsk og nordisk arkeologi. Allerede 1951 ble han av daværende kirke- og undervisningsminister Lars Moen omtalt som “et sjeldent tilfelle”, og det må sies å være en svært treffende karakteristikk.

I 1950-årene gjorde han banebrytende oppdagelser med hensyn til flint som var ført til landet med isen. I 1960- og 1970-årene gravde han ut tre steinalderboplasser som lå omkring 160 meter over dagens strandlinje på Høgnipen i Skjeberg i Østfold. Høyden over havet og redskapsformene tilsa at de måtte være fra tiden like etter at landet her ble isfritt, og dermed de eldste boplasser som den gang var kjent i Norge.

Følelsen for landskapet preget også Johansens engasjement innenfor kultur- og landskapsvernet i vid forstand. Han var aldri fornøyd med at bare gravhaugen eller helleristningsfeltet var fredet. Det var først når landskapet omkring ble sikret mot utbygging at enkeltminnene fikk større betydning.

Johansen publiserte ikke store vitenskapelige verk om sine mange arkeologiske undersøkelser, men han evnet både i skrift og tale på en enestående måte å formidle sine kunnskaper og sitt engasjement til et stort publikum. Han viet dessuten krefter og evner til praktisk innsats. Han var bl.a. en av dem som fikk restaurert Akerøy fort ytterst i Oslofjorden, og han klarte å få gjenreist et ruvende forsvarstårn på Isegran i Fredrikstad. På Isegran fikk han dessuten hånd om en rekke til dels forfalne bygninger. Disse ble restaurert og overlatt til Universitetet i Oslo som forskningsstasjon.

Erling Johansen døde 1. april 2000.

Øystein Einar Kock Johansen er arkeolog, forfatter og ekspedisjonsdeltager som var mangeårig medarbeider til Thor Heyerdahl. Johansen har to doktorgrader, og er utdannet arkeolog, religionshistoriker og økonomihistoriker. Han har mesteparten av sitt voksne liv virket som forsker, feltarbeider og ekspedisjonsdeltager. Han har også vært både sjømann og lastebilsjåfør.

Kilde: Store Norske Leksikon