AVLYST LittSenior: Bli din egen «doktor» – om fremtidens helsevesen

Arrangementsinformasjon

Den digitale og teknologiske utviklingen gjør at pasientene og de eldre i større kan gjennomføre målinger og få medisindoseringer hjemmefra – alt via mobiltelefon og ny teknikk. Hvordan ser fremtidens helsetjenester ut?

Flere er bekymret for utviklingen. De frykter de mister den regelmessige kontakten med leger og sykepleiere når egenstyrte måleapparater, mobilapper og medindispensere erstatter det fysiske besøket av hjemmesykepleier eller leger.

Men mange andre jubler over friheten de nye tekniske løsningene gir. Nå er man ikke lenger avhengig av å være hjemme til bestemte tider, men selv kunne måle og ta medisiner, takket være helt nye, digitale hjelpemidler. Samtidig får helsevesenet frigjort tid som de heller kan bruke på pasienter som krever mer oppfølging.

Denne formiddagen får vi besøk av et av de ledende firmaene som har spesialisert seg på disse nye helsetjenestene. Dignio i Fredrikstad har vunnet store anbud og er med på å revolusjonere de klassiske helsetjenestene.

Fagansvarlig sykepleier ved Dignio, Trine W. Johansen, kommer for å fortelle om fremtidens helsevesen, helseteknologi og Dignios løsninger. Og hvilke muligheter som finnes allerede i dag.

Slik beskriver de seg selv:

«Dignio er Norges ledende leverandør av medisinsk avstandsoppfølging. Med våre løsninger kan helsepersonell følge opp pasienter på en trygg måte, samtidig som pasientene opplever økt trygghet og mestring.»

Vel møtt til et spennende innblikk i fremtiden og den nye virkeligheten for mange allerede i dag.

Trine W. Johansen

Trine W. Johansen (37) har vært sykepleier siden 2005. Hun har jobbet ti år i hjemmesykepleien, som assistent, sykepleier og avdelingsleder).Hun arbeidet syv år på dialyseavdeling som dialysesykepleier før hun begynte i Dignio i 2017. I Dignio har Trine W. Johansen faglig ansvar for medisineringsstøtte og avstandsoppfølging, jobber med anbud, administrasjon, salg, opplæring og kundeoppfølging.LittSenior er et nytt tilbud på Litteraturhuset Fredrikstad for pensjonister og andre som ikke er opptatt med arbeid eller skole på dagtid. Arrangementene er åpne for alle, og vi håper så mange som mulig vil sitte igjen etter kåseriet for hyggelig samvær.

Det er mulighet for å kjøpe kake etter arrangementet. Kaffe er inkludert i prisen.

NB: Vi vil gjerne at du kjøper billett på forhånd. Det kan du gjøre her på nettsiden eller i Norli bokhandel i gågata. Det vil også være mulig å kjøpe billetter i døra på arrangementsdagen.