page view image

Russland etter Putin

Arrangementsinformasjon
event image

En dag vil krigen i Ukraina være over. En dag vil ikke Vladimir Putin lenger styre Russland. Den dagen kan komme raskere enn mange tror. Men hva kommer etterpå?

Føderasjonen Russland har en komplisert, voldelig og imperialistisk historie. Landet er et lappeteppe av nasjoner, språk, kulturer og etnisiteter, bundet sammen av en sterk sentralmakt i Kreml.  Men innad i Moskva er det krefter som ønsker å dra landet i mange ulike retninger:

Noen ønsker et Russland som vender seg mot Europa og demokrati. Andre ønsker å forsterke diktaturet – og bevege landet i en enda mer ytterliggående, fascistisk retning.

Og ute i provinsene er det bevegelser som ønsker å løsrive seg fra dagens Russland.

Uansett hvilken vei Russland og folket eller herskerne velger, vil det påvirke oss her i Europa.

Denne kvelden møtes mange av landets fremste Russland-kjennere for å drøfte hva som kan komme etter Putin. Kan vi finne svar i Russlands historie, i kulturen eller i litteraturen?

NB: Debatten vil delvis foregå på engelsk.

Restriksjoner

Billetter refunderes bare dersom arrangementet blir avlyst.