page view image

Vekkelsen som forandret Norge

Arrangementsinformasjon
event image

I dag er Hans Nielsen Hauge og haugianerne historiske helter. Men i 1804 vekket denne vekkelsen redsel. Hvor ble det av redselen? Møt Trygve Riiser Gundersen i samtale med Bernhard Ellefsen.

OBS: Start kl 1800

I årene før 1800 oppsto et underlig fenomen i Norge: Kvinner og menn fra allmuen – bønder og arbeidere, håndverkere og tjenestefolk – begynte å gå rundt i landet for å forkynne, spre bøker, forsamle mennesker. Over alt de kom vant de nye tilhengere, flere predikanter. Noe liknende hadde staten aldri før vært vitne til. Hva slags bevegelse var dette? Hvordan kunne den spre seg så fort? Og hva skulle myndighetene gjøre for å stanse den «åndelige epidemien» som raste?

I dag kalles denne bevegelsen for haugianismen. Haugianerne. Enevelde og undergrunn tar oss med tilbake til samtida vekkelsen tilhørte. Hva slags virkelighet sprang haugianismen ut av? Hva var staten og embetsmennene så redde for? Og hvor har denne redselen blitt av siden?

Resultatet er en radikalt ny fortolkning av et av de viktigste fenomenene i moderne norsk historie. Men også et helt annerledes bilde av det norske samfunnet før 1814 – en storslått reise inn i en ukjent og fremmed verden: en verden preget av uro og undertrykkelse, mangfold og oppbrudd, makt og motstand. Hvordan kunne forandring skje i et samfunn som dette? Hvordan er det nye mulig?

Også i Fredrikstad og omegn var Haugianerne særlig viktige. Samtalen gir innblikk i den betydningen bevegelsen hadde lokalt.

Trygve Riiser Gundersens bok Haugianerne. Enevelde og undergrunn» er medrivende og nyskapende historieskriving om et avgjørende kapittel i den norske fortida.

Vi ser frem til en spennende samtale ledet av Bernhard Ellefsen.

Restriksjoner

Billetter refunderes bare dersom arrangementet blir avlyst.