Ord i Grenseland: Festival og dagspass*

Arrangementsinformasjon

Ord i Grenselands 10-årsjubileum 2020

Salg av festivalpass og dagspass er i gang! Kun begrenset antall!

2020 er jubileumsår for Ord i Grenseland. Da gjennomfører vi festivalen for 10. gang. Dette skal synes, og det skal merkes. Både blant barn, ungdom og voksne i Fredrikstad, og blant forfattere og forlag i Norge og Norden.

I jubileumsåret gir vi ordet og scenen til norske og skandinaviske kvinner, som på hver sin måte løfter frem litteratur gjennom sine romaner, dikt, sanger, dokumentarer, kommentarer og i debatter. 

Med en kvinnelig spiss på feiringen

I jubileumsåret 2020 vil vi løfte frem og sette lys på en av de viktigste og mest markante endringene vi har sett i det litterære landskapet disse ti årene. Vi snakker om den formidable styrkingen av kvinners posisjon i litteraturfeltet. Kvinneandelen blant publiserte og oversatte forfattere er mer enn doblet. Ser man på listen over de 25 mest oversatte norske forfatterne i 2015, var kvinneandelen 16 prosent. I 2018 var den 36 prosent. Aldri før har kvinnelige norske forfattere vært så dominerende, både nasjonalt og internasjonalt, som akkurat nå. Det vil vi kalle en liten revolusjon, sett i lys av litteraturens historie, både i Norge, Norden og ellers i verden. Denne endringen har ikke kommet av seg selv. Det har blitt arbeidet systematisk, gjennom flere år, for å løfte frem og synliggjøre gode kvinnelige forfatterskap. Ord i Grenseland vil markere og feire dette. Samtidig vil vi bidra til å forsterke denne nye posisjonen for kvinnelige forfattere. Derfor blir Ord i Grenseland 2020 viet kvinnene.

ARR: Ord i Grenseland

litteratur
festival