OiG: Ut av skyggene - Shazia Majid og Bjørg Gjærdingen*

Arrangementsinformasjon

Ord i Grenseland

1450 - 1530: Ut av skyggene

En samtale mellom Shazia Majid og Bjørg Gjærdingen

Shazia Majid er journalist og kommentator i VG. Hun er dobbelt SKUP-diplom-vinner og har i en årrekke vært en sterk stemme i den offentlige debatten. I februar i år ga hun ut sin første bok: «Ut av skyggene». Her skriver hun om flere generasjoner kvinner med pakistanske røtter. Den 25. januar 1973 landet den unge pakistanske kvinnen på Fornebu flyplass i Oslo. I ventehallen sto hennes ektemann, med både bolig og jobb ved Oslo Reiseeffektfabrikk. Kvinnen var spent, og lykkelig uvitende om livet som ventet henne i verdens mest likestilte land. Hun var ikke alene. Tusenvis av kvinner som henne kom til Norge. I flere tiår levde innvandrerkvinnene på utsiden av samfunnet, bortgjemt og glemt. Likevel har de oppfostret en generasjon med døtre som knuser patriarkat og glasstak. Den unge kvinnen som kom til Norge for snart femti år siden, skulle med tiden bli mor til fem jenter. En av dem er Shazia Majid, som vi møter på Ord i Grenseland i samtale med Bjørg Gjærdingen.

Pris: Kr 100

Under 25: kr 70


Foto: Janne Møller Hansen 

samfunn
bokprek