Nye bein å stå på - foredrag med Gry Hege Henriksen*

Arrangementsinformasjon

Gry Hege snakker om at Livet kan være brutalt, og når man plutselig må amputere hender og føtter kan situasjonen virke håpløs, spesielt for en som elsker å bruke hendene til håndarbeid og andre hobbyer. Dette foredraget handler om kampen tilbake til normalen gjennom 11 måneder på sykehus, hvor viktig kreativiteten har vært for å få tilbake kontrollen i eget liv.

Hun snakker om hvor viktig det har vært:

· å sette seg mål underveis

· å fokusere på det som er mulig og ikke alt som er vanskelig

· ingenting er umulig, det gjelder å øve nok ganger og ikke gi opp

Foredraget handler også om hvordan man kan se nye muligheter i en håpløs situasjon, og bruke situasjonen til å inspirere, motivere og hjelpe andre til å ta tak i sitt eget liv.

Sorg og Omsorg i Fredrikstad er en frivillig organisasjon som har som formål å drive sorggrupper, bidra med opplysning om sorgreaksjoner og bistå mennesker i sorg. Sorg og Omsorg ledes av en styringsgruppe som organiserer arbeidet på frivillig basis. Styringsgruppa består av mennesker tilknyttet kirken, begravelsesbyråene, frivilligsentralen, kommuneadministrasjonen, med flere. Noen med sykepleier- og terapeutbakgrunn og andre med interesse for sorggruppearbeid.

Sorg og Omsorg organiserer forsterkede selvhjelpsgrupper som handler om at gruppeledere spiller en aktiv rolle både i tilrettelegging og gjennomføring av gruppevirksomheten. Gruppelederne har erfaring og kompetanse innen områder som sykepleie, familieterapi og psykiatri. Samtalegruppene består av 5-8 personer og har alltid 1-2 ledere. Gruppene er tilpasset de ulike typer sorg mennesker kan komme i. Deltakerne kommer sammen ca. hver 3. uke, som regel over ½ år. Gruppetilbudet er gratis for alle deltakere. Sorg og Omsorg tilbyr samtalegrupper for enker og enkemenn, for etterlatte etter selvmord, for foreldre som har mistet barn, for sørgende etter samlivsbrudd.

I tillegg arrangerer Sorg og Omsorg temakvelder innen ulike sorgtemaer, eller temaer knyttet til livskriser. Det er et viktig fokus for Sorg og Omsorg å formidle at livet går videre og at det går an å bli glad igjen, selv etter dyptgående kriser.

Temakveldene blir holdt på Litteraturhuset i Fredrikstad 2 ganger i semesteret.


sorgogomsorg