Norges siste vikingkonge

Arrangementsinformasjon

Etter fem år og fem bøker er Jan Ove Ekeberg kommet til sin siste bok om Den siste vikingkongen, bygd over den utrolige livshistorien til Harald Hardråde. Hør Jan Ove Ekeberg fortelle om sin egen reise inn i dette universet.

Det er få som kan fortelle om vikingtiden slik Jan Ove Ekeberg kan, både i romanene sine og i foredragene han holder. I bøkene fletter han sammen virkelige og oppdiktede skikkelser og hendelser, og maler et rikt bilde av Norges siste vikingkonge – og den tiden han levde i.

I 2016 kom den første boken i en serie som Ekeberg nå avslutter. Fem bind har det blitt, der vi får følge Harald Sigurdsson (1015–1066), kjent som Harald Hardråde. Harald levde et eventyrlig liv, som det er lett å bli grepet av. 15 år gammel sto han sammen med broren, Hellig Olav, på Stiklestad. Etter brorens død flyktet han gjennom Russland og dukket opp igjen i Konstantinopel. Her var han var leiesoldat i den bysantinske Væringgarden. Deretter reiste han hjem igjen, for å bli norsk konge, og i 1066 forsøkte han altså å erobre England.

I Jan Ove Ekebergs siste bok Dødens hærfører, møter vi Harald som enehersker i Norge. Han har en eneste drøm: Han vil gjenskape det gamle Nordsjøriket med Norge, Danmark og England styrt av én og samme konge.