Norge, et samfunn i kulturelt kaos?

Arrangementsinformasjon

Arne Martin Klausen (1927-2018) var en fremtredende bidragsyter i norsk offentlig tverrfaglig tenkning, gjennom vitenskapelig arbeid, kronikker og debattinnlegg. Han var en tidlig kritiker av norsk bistandspolitikk, en nøkkelperson i arbeidet med å utvikle et studieprogram i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo. Hans interesse for skolepolitiske spørsmål gjorde seg gjeldende i arbeidet med opprettelsen av en egen samfunnsfaglig linje i gymnaset og som foreleser ved skoler og universiteter og høgskoler. I den offentlige debatt er det særlig ulike sider ved kulturbegrepet Klausen var opptatt av. Som ved flere tidligere anledninger, lå han i forkant av kommende trender og tendenser.

Professor i sosialantropologi Thomas Hylland Eriksen og førsteamanuensis i pedagogikk, Fred Carlo Andersen, viser hvordan Klausens perspektiver har særdeles høy relevans i dagens samfunn gjennom følgende spørsmål:

- Er den norske kulturen truet av globalisering og akselererte endringer?

- Er det flerkulturelle samfunnet «galskap og et eksperiment»?

- Hvordan skal et «nytt» Norge tilpasse seg et «gammelt» Norge, og omvendt?

sosial
antropologi