Næringsliv og journalistikk

Arrangementsinformasjon

Butikkåpninger, konkurser og boligsalg. Nettavisene har masse av det. Men er det en slik klikkvennlig næringslivsjournalistikk vi trenger?

I dette folkemøtet spør Norsk Journalistlag Østfold og Østfold Redaktørforening hva som bør være medias rolle når de skal dekke næringslivet i sitt nedslagsfelt. Er det nok å dekke det som skjer i handelsnæringen av åpninger, stuntkampanjer og konkurser?

Eller bør mediene bruke mer ressurser på å gå mer i dybden og lage flere saker på arbeidsplassutvikling, økonomi, attraktivitet og hva som må til for å skape mer aktivitet, handel og vekst?

Hva er det folk vil lese? Og hva er det folk trenger?

På scenen kommer markante næringslivsjournalister og redaktører for å fortelle hvorfor de prioriterer som de gjør.

Vi inviterer også næringslivsledere for å fortelle hvordan de opplever lokalmediene i Østfold. Men vi snur også flasketuten rundt og spør: Hvorfor er det så få fra næringslivet som deltar i samfunnsdebatten? Hva er grunnen til at ledere, eiere og aksjonærer som skaper den utviklingen og fremgangen vi ønsker, ikke er med i debatten når viktige avgjørelser skal tas?

Publikum er velkommen til å stille spørsmål og komme med sine synspunkter.

Disse er bekreftet til debatten:

  • Jon Jacobsen, sjefredaktør Fredriksstad Blad
  • Steinar Frølandshagen, OBOS
  • Øivind Lågbu, kommentator og journalist, Fredriksstad Blad.

Programmet oppdateres med flere Østfold-navn når disse er klare. Sjekk nettsiden for oppdatert info.

Publikum er velkommen til å stille spørsmål og komme med sine synspunkter.

NB: Arrangementet er gratis