page view image

Livsfarlig ensomhet

Arrangementsinformasjon
event image

Forskning viser at ensomhet, dersom den blir kronisk, er farligere for helsa enn å røyke 15 sigaretter om dagen.

I mars 2020 stengte verden ned. Arbeidsplasser ble flyttet til kjøkkenbord og kjellerstuer, skoleundervisning til Teams. Fotballtreninger, konserter, lesesirkler, bryllup og begravelser, ble avlyst. Det var som om hele verden var med på et eneste stort ensomhetseksperiment, sier Hilde Østby.

I sin nye bok Kart over ensomheten går Hilde Østby personlig, filosofisk og journalistisk til verks for å forstå en av våre mest gåtefulle og underkommuniserte folkehelseutfordringer. Hun intervjuer forskere, forfattere, filmskapere og kunstnere, og sist men ikke minst: Mennesker som på ulike måter er rammet av ensomhet. Hun viser oss hva ensomhet gjør med oss, og spør seg hvor den kommer fra.

Det er et spørsmål som kan besvares både medisinsk og eksistensielt. Kanskje er det mekanismene som driver oss fra hverandre, som i neste omgang kan føre oss sammen? I så fall er ensomhet noe vi må løse i fellesskap, gjennom felleskap, og for felleskapet.

Restriksjoner

Billetter refunderes bare dersom arrangementet blir avlyst.