LittSenior: BLÅMYRA – En sjømannskabaret med trioen Foghorn

Arrangementsinformasjon

Sjømannskabareten ”Blåmyra” er en hyllest til sjøfolk fra Østfold under seilskutetida, den gangen fylket var en av Norges viktigste porter ut mot Europa og verden. Seilskutetida varte fra ca. 1860 fram til tett opp under 2. verdenskrig og for flere generasjoner av unge menn fra hele Østfold var sjømannslivet et selvfølgelig yrkesvalg.

I kabareten er det sjømennene selv som kommer til orde, i form av autentiske lokale viser og ”sjantier” (dvs. arbeidssanger).  Visene er hentet bl.a. fra Østfold Musikkråds hefte Blåmyra (2015), mens sjantiene er hentet fra Fredrik Forlags hefte Hal i og dra for Fredrikstad!(2014). I tillegg til musikkstoffet kommer utdrag fra memoarene til de som seilte med skutene, bl.a. Alfred Jensen fra Kråkerøy.

Sjømannskabareten ”Blåmyra” er satt sammen av Richard Burgess, kjent som sanger og folkemusiker med maritim sangkultur som spesialitet. Med seg har han Jon Buer, som oppleser og sanger, og Tore Lia på sang og bass. Sammen utgjør de trioen Foghorn som har formidlet sjømannssanger på små og store scener i snart 20 år.

Forestillingen er støttet av Østfold Musikkråd

Om smittevern og ditt besøk hos oss. 

Klikk her for å lese om smittevern på Litteraturhuset Fredrikstad (gjelder arrangement der Litteraturhuset Fredrikstad er arrangør).