page view image

Litterært pusterom (onsdag 20. november)

Bli med på en lesesirkel der du ikke trenger å forberede deg!

Informasjon
event image

Litterært pusterom er en sosial og litterær opplevelse, der en leseleder har valgt ut en novelle og et dikt på forhånd og leser disse høyt for gruppa. Hvilke tekster vi leser er en «overraskelse». Vi stopper underveis i lesinga, og reflekterer over innholdet i teksten. Som deltaker møter du opp uten noen form for forberedelser eller forpliktelse, og du trenger ikke å være glad i å lese fra før for å ha glede av dette. Du velger selv om du vil dele tankene dine, eller bare lytte til det som blir sagt.

Shared Reading startet opp i England rundt tusenårsskiftet. Tanken bak er å gjøre både samtidslitteratur og klassikere tilgjengelig for alle. Vi leser gjerne tekster som handler om hvordan det er å være menneske til ulike tider, i ulike situasjoner. Det er ikke et mål å bli enige om én måte å forstå tekstene på. Om vi får til å undre oss litt over det vi ikke helt forstår, og lytter til hverandres assosiasjoner, kan det være en befriende opplevelse. Det er i samtalen om det vi leser at tekstene ofte åpner seg for oss og gir mening.

Vi håper du vil komme som du er, og dele en uforpliktende høytlesningsstund med oss her på Litteraturhuset. Det er gratis å delta, og vi byr på en kopp kaffe eller te og noe smått å bite i. For å skape en trygg atmosfære med rom for å dele, er det plass til 10 deltakere.

Katrine Schade Grynnerup og Mette G. Appelgren har gjennomført leselederkurs i Shared Reading-metoden. Begge har en særlig interesse for skjønnlitteratur som døråpner for å forstå både eget liv og verden rundt oss.

Om det er fullt, er det lurt å sette seg på venteliste. Da får du beskjed om det blir ledig plass.

Arrangementet er i andre etasje, i den lille salen som heter Ompalompa.


                                                        

Restriksjoner

Billetter refunderes bare dersom arrangementet blir avlyst.