Levd Liv: Erling Havnå

Arrangementsinformasjon

Hva kan vi mennesker lære av livene vi har levd? Av feilene, oppturene, nedturene – av svik og kjærlighet? I denne utgaven av «Levd liv» møter Borg-biskop Atle Sommerfeldt NOKAS-raner Erling Havnå til samtale om forbrytelse, straff og tilgivelse.

Levd Liv er en samtaleserie på Litteraturhuset Fredrikstad der biskop Atle Sommerfeldt inviterer og møter mennesker med svært ulik bakgrunn. Felles for gjestene er at de har opplevd perioder eller situasjoner som har gjort at de har stått overfor vanskelige etiske eller moralske dilemmaer. Noen har trådd feil, andre har hatt suksess – men alle har måttet stille seg spørsmålet:

Hvordan skal jeg leve livet mitt videre, hva har jeg lært?

I Levd Liv deler gjestene sine tanker, refleksjoner og menneskelige råd med publikum. Serien tar for seg tro, tvil og de krevende valgene vi må gjøre, konsekvensene av dem og hvordan vi forholder oss til andre mennesker.

Erling Havnå har et langt liv bak seg i idretten. Han startet med kickboksing på 1970-tallet, vant flere titler og stiftet Norges Kickbokserforbund. Det skjedde mens broren, Magne Havnå, ble det første nordmannen med en VM-tittel i boksing. I 2004 ble Erling Havnå pågrepet og senere tiltalt og dømt som «sleggemannen» i det brutale NOKAS-ranet i Stavanger, der politimannen Sigve Klungland ble skutt og drept. Havnå ble dømt til 16 år i fengsel – og ble sluppet fri i 2015. Han har de siste årene vært en viktig støttespiller for nevøen Kai Robert Havnå, som er proffbokser.

Atle Sommerfeldt har vært biskop i Borg bispedømme siden 2012, og våren 2020 fungerer han som preses i Den norske kirke. Sommerfeldt har vært en aktiv samfunnsdebattant i flere tiår, og har arbeidet iherdig med interreligiøse spørsmål og temaer. I perioden 1994 til 2012 jobbet han som generalsekretær i Kirkens Nødhjelp. Før dette jobbet han og bodde han i Botswana.

Neste arrangement i Levd Liv blir 29. april 2020. Navn på gjest legges ut på litthusfred.no når dette er klart.

Arrangementsfoto: Vegard Breie / TV3

erlinghavnå
levdliv