Kultur som fellesskap i koronaens tid*

Arrangementsinformasjon

Musikalsk innledning ved Solfrid Molland som akkurat har kommet med sitt siste album: Håpets kappe

Deltagere i samtalen:

Biskop Atle Sommerfeldt, festivalsjef i Olavsfest  Petter Fiskum Myhr, salmedikter, samfunn- og diakonirådgiver ved bispedømmekontoret, Ingrid Brækken Melve og artist Solfrid Molland.

Entre kr 100,-.

Laurdag 17. oktober  kl. 19.00 

Arrangør: Egil Hovland festivalen