Kokt klode: Artsdøden

Arrangementsinformasjon

Menneskene har utryddet 60% av dyrepopulasjonen siden 1970. Dette er en krise som truer vår sivilisasjon, mener Verdens naturfond. Hva betyr denne artsdøden for vår klode? 

Professor i bevaringsbiologi, Anne Sverderup-Thygeson møter generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Bård Vegar Solhjell i samtale med programleder og klimajournalist Erik Martiniussen.

Verdens insekter styrter på vei mot en masseutryddelse, og truer dermed verden med en «katastrofal kollaps i naturens økosystemer». Ifølge rapporten, som er publisert i Biological Conversation, faller bestanden av mer enn 40 prosent av verdens insektarter. I tillegg er en tredjedel av alle insekter utrydningstruet. Uten insektene vil mennesker og dyr dø. Insektene forvandler visne planter, møkk og døde dyr til fruktbar jord. De bestøver blomster og er mat for andre dyr. De er rett og slett tannhjulene som får verden til å gå rundt. Situasjonen er mer alvorlig enn vi kanskje tror. Hva kan vi gjøre?


koktklode
klima
artsdøden