Kokt Klode – Amazonas brenner

Arrangementsinformasjon
Store deler av Amazonas brenner. Hvorfor skjer dette og hva betyr dette økosystemet for planeten vår? 

Regnskogen i Amazonas er kjent som verdens viktigste økosystem, og huser ifølge Regnskogfondet 30 prosent av planetens plante-, dyre- og insektarter. 

Det har tatt mennesker drøyt 70 år å ødelegge halvparten av det skattkammeret kloden har brukt opp til 100 millioner år på å bygge opp. 

Regnskogen gir liv til millioner av mennesker og kanskje så mye som 80 prosent av landjordas dyre- og plantearter. Likevel blir den ødelagt i et vanvittig tempo. Konsekvensene er katastrofale.

De fleste brannene i Amazonas er påsatt, ifølge Brasils romforskningssenter. Én av årsakene til dette er jordbruk. Totale antall branner i Amazonas er kommet opp i 83.000 hittil i år.

Den politiske håndteringen av Amazonas-brannene har utløst en diplomatisk krise mellom Brasil og Europa.

Amazonas er blitt en storpolitisk maktkamp. 

Til Kokt Klode kommer leder for Regnskogfondet, Øyvind Eggen, for å forklare situasjonen, gjøre oss kjent med regnskogen og fortelle om hvordan Regnskogfondet arbeider for å bevare Amazonas. 


Du møter han i samtale med programleder og journalist Erik Martiniussen. 


Kilde: Faktisk.no, regnskog.no og VG. 
klima
miljø