Kampen om livet

Arrangementsinformasjon

Det handler om å overleve, både for mennesket og for mikroben. Begge kjemper en hard kamp.

Hver time, hele døgnet og hele livet angripes mennesker av mikrober og må forsvare seg for livet. Livet er ikke noe mer fredfylt for mikrobene, som i tillegg til å måtte forsvare seg mot menneskets immunforsvar kjemper seg imellom om retten til å leve. (En mikrobe er en samlebetegnelse for bakterier, virus, sopp, protozoer og noen alger.)

Siden våren 2019 er koronaviruset blitt et kjent begrep for oss alle. Blant de smittede har noen blitt kritisk syke og havner i respirator, mens andre kun får milde forkjølelsessymptomer. Hva kan være forklaringen bak så ulike skjebner?

Det er godt kjent at mennesker har et immunforsvar, men visste du at bakteriene også har et «immunforsvar»? Hva med virus, som normalt sett ikke regnes som levende organismer engang. Har de en måte å håndtere angrep eller endringer i sitt miljø på?

Vi møter Beathe Kiland Granerud, som har god kjennskap til medisinsk mikrobiologi, høypatogene bakterier og virus, antibiotikaresistens og immunologi, for å nevne noe.

Foredraget er en del av de nasjonale Forskningsdagene der tema i år er fred og konflikt.