AVLYST Ingrid Brekke: Polen. Aske og diamanter

Arrangementsinformasjon

AVLYST på grunn av sykdom


Hver høst arrangerer Human-Etisk Forbund «Humanistisk uke». Denne høsten inviterer Fredrikstad lokallag blant annet til et foredrag om situasjonen i Polen.

Ingrid Brekke gir en innføring i polsk historie og politikk. Gjennom historier om møter med mennesker får publikum innsikt i et land mange mener mye om, men ikke egentlig har så stor kunnskap om.

Polen er et av Norges nærmeste naboland, en folkerik kulturnasjon med voksende økonomi og av vesentlig betydning for Europas utvikling fremover. Polakker er også Norges største innvandrergruppe. Likevel kjenner de fleste nordmenn knapt til hvordan polakkene har det i sitt hjemland, og vet lite om deres samfunn, kultur og historie.

Under arbeidet med boka reiste Ingrid Brekke rundt i Polen og intervjuet også en rekke mennesker. Hvorfor er fortiden fremdeles så tungt til stede? Hvorfor er Polen så viktig?

Brekkes bok Polen. Aske og diamanter redegjør for dagens politiske situasjon og følger tråder bakover i historien.

«(…) nettopp den type intelligent reportasje som dagens opprivede og døvhørte debattklima roper etter.» Bernt Hagtvet, Dagbladet

Ingrid Brekke (f. 1969) er journalist og forfatter. Siden 2000 har hun jobbet i Aftenposten, senest i utenriksavdelingen.

Arrangør: Human-Etisk Forbund, Fredrikstad lokallag