Hva er dagens Polen?

Arrangementsinformasjon

En samtale med Ingrid Brekke på bakgrunn av hennes bok Polen. Aske og diamanter.

Polen er en betydelig aktør i EU som mange i Europa og i Norden fortsatt kjenner for dårlig. De siste årene har Polen av ulike årsaker også vært en mer omstridt aktør enn før i Unionen. Journalist og forfatter Ingrid Brekke gir et innblikk i Polens historie, dagens polske samfunn og landets politiske situasjon og prioriteringer for EU. Hun samtaler med Eva Sarfi, universitetslektor ved Senter for slaviske og øst-europeiske studier, UiO og med FranckOrban, førsteamanuensis og leder for forskningsgruppen AreaS ved HiØ.


Arr: Forskergruppen AreaS ved Høgskolen i Østfold

polen