Folkemøte: Hva vil vi med Gamlebyen?

Arrangementsinformasjon
Gamlebyen er en av Nord-Europas best bevarte festningsbyer og en av Fredrikstads store turistattraksjoner. Men hvilken visjon har politikerne og byens innbyggere for hvordan vi skal utvikle og bevare Gamlebyen? Foreningen Gamle Fredrikstad og Gamlebyen Gårdeierforeningen har gått sammen om å utarbeide et strategidokument under tittelen Gamlebyen mot 2032. Her utfordrer de politikerne på en rekke områder. 
 
For å skape en levende bydel har de satt seg konkrete mål om økt aktivitet, styrke det formelle og reelle vernet av Gamlebyen, fylle militære bygninger med virksomhet og etablere et nytt besøkssenter. Her kan du lese utdrag fra visjonen.
 
I 2032 er Gamlebyen en levende by(del) med en tydelig historisk forankring og stor grad av autentisitet. Den fremstår som attraktiv for fastboende og besøkende, har et levende og variert nærings- og handelsliv og er hele byens stolthet og identitetssymbol.

Gamlebyen er anerkjent nasjonalt og internasjonalt som et betydelig militærhistorisk kulturminne og attraktivt besøksmål. Et stort antall besøkende og mange attraksjoner og kulturarrangementer gjennom hele året bidrar til et variert og lønnsomt næringsliv.

Deler politikerne denne visjonen, og hvordan vil de jobbe for økt aktivitet i Gamlebyen? Hvilke tiltak ligger i kommunens arealplan for området og hva mener folket: Hva vil vi med Gamlebyen? Hvilken rolle skal Fredrikstad kommune ta og hvilket ansvar ligger på Forsvarsbygg som i dag eier store bygningsmasser som står tomme?

Historiker Trond Svandal innleder om Gamlebyens historiske posisjon og betydning.

Dag Strømsæther legger frem Gamlebyen mot 2032 og forteller om visjonen for festningsbyen. 

Paneldebatt med: 

Ordfører i Fredrikstad, Jon-Ivar Nygård (Ap)

Knut-Thomas Hareide Larsen (H)

Elin Tvete, gruppeleder og kommunestyrerepresentant i Senterpartiet

Torill Frydenlund, daglig leder i Månefestivalen og Gamlebyen Kulturhus

Debatten ledes av sjefredaktør i Fredriksstad Blad, René Svendsen.