page view image

Erna Solberg || Veien videre

Arrangementsinformasjon
event image

Krigen i Europa, det grønne skiftet og en aldrende befolkning gjør at vi må ta grep om vi ønsker å bevare en høy grad av trygghet og tillit i samfunnet vårt.

Tidligere statsminister Erna Solberg er denne våren aktuell med boken "Veien videre", hvor hun peker på våre største utfordringer og hvordan vi kan løse dem. Denne kvelden kan du møte henne til boksamtale på Litteraturhuset Fredrikstad under dokumentarfestivalen Kontrast.

Verden endrer seg raskt. Store globale fellesutfordringer som klima- endringer, forurensing av hav, migrasjonspress og tilbakeslag for bærekraftsmålene er krevende. Samtidig driver den teknologiske utviklingen fram en globalisering som forandrer det økonomiske tyngdepunktet. Hva er Norges plass i den nye verden? Og hvordan tar vi vare på hverandre i en tid med sta- dig større fare for polarisering?

Det er blant temaene Erna Solberg vil komme inn på når hun peker på hvilke politiske grep som må tas for at vi også i fremtiden skal ha et inkluderende samfunn med høy verdiskaping.

Restriksjoner

Billetter refunderes bare dersom arrangementet blir avlyst.