En bortkastet krig

Arrangementsinformasjon

Invasjonen, okkupasjonen og krigen mot terror i Afghanistan, var ifølge terrorforsker Sondre Lindahl 20 bortkastede år. Den var ikke basert på nok kunnskap.

Istedenfor å bruke den viten verden hadde om fenomenet terrorisme, valgte amerikanerne å starte en konvensjonell krig etter terrorangrepene mot USA den 11. september 2001. Kunnskapen ble lagt til side, og krigen i Afghanistan ble en krig mot et fenomen.

al-Qaida og Taliban utgjorde konkrete fiender, men krigen i Afghanistan ble aldri noen krig i tradisjonell militær forstand, mener forskeren.

I dette foredraget vil Lindahl forklare hvorfor det har gått galt i Afghanistan, og hvorfor det var feil av lederne i den vestlige del verden å starte en krig mot et fenomen de ikke hadde nok kunnskap om.

Foredraget er en del av de nasjonale Forskningsdagene der tema i år er fred og konflikt.