Den store samtalen om... muslimhets og fremmedfrykt

Arrangementsinformasjon

Muslimfiendtlige holdninger har blitt et så utbredt og omfattende at det har blitt et demokratisk problem, mener daglig leder i Minotenk Linda Noor. Trenger vi en nasjonal handlingsplan mot disse holdningene? Hvordan sprer hatet seg og hvorfor?

Linda Noor er sosialantropolog og daglig leder i Minotenk - Minoritetspolitisk tenketank. Hun har skrevet kronikken Regjeringens farlige taushet som du kan lese her. Her skriver hun blant annet:  Hvis fiendebilder og konspirasjoner om minoriteter og muslimer får dominere virkelighetsforståelsen til store deler av befolkningen så svekkes samholdet i samfunnet, som igjen svekker oss som nasjon. Vi i Minotenk ber nok en gang myndighetene om å prioritere å lage en handlingsplan mot muslimfiendtlighet.

Dana Manouchehri er Generalsekretær LIM - Likestilling, integrering og mangfold. 

Shabana Rehman Gaarder er fast programleder for Den store samtalen som tar opp de store temaene. 

Onsdag 13. mars kl. 19.00 

Arr. Litteraturhuset Fredrikstad - Den store samtalen - 110,- 

islam
hat
hets
fremmedfrykt
politikk
aktuelt