page view image

Demens, livsglede og musikkens magi

Informasjon
event image

årene har trillet hos både deltagere, pårørende og ikke minst hos seerne når TV-serien Demenskoret har rullet over skjermen. Nå kommer dirigent, sanger og programleder Kim Wigaard – og Fredrikstad Demenskor – for å fortelle om hvordan musikk kan utrette av underverker for livsglede og hukommelse.

Sammen med programleder Ingrid Gjessing Linhave har Wigaard skapt magiske TV-øyeblikk. Nå har Kim Wigaard Johansen skrevet boken Vi lever, om musikkens kraft – og hva den kan gjøre med oss. Kim har selv vært pårørende for en far med demens, og har erfart hvordan musikk vekker minner hos mennesker med kognitiv svikt.

I tillegg skal Fredrikstad Demenskor på scenen, både for å synge og for å fortelle om hvordan de har arbeidet.

Forskning viser at musikkterapi kan øke velværet og redusere symptomer på angst og depresjon hos mennesker med demens. Slik terapi kan også redusere atferdsproblemer og gi noe bedre kognisjon. Musikken bidrar til å åpne «kroppens eget apotek», fordi den frigjør dopamin og endorfin – såkalte lykkehormoner – i hjernen. I tillegg bidrar den til å koordinere ulike hjernefunksjoner, slik at deler som er satt ut av funksjon, kan begynne å virke igjen.

Bli med på en kveld av de helt sjeldne.

Restriksjoner

Billetter refunderes bare dersom arrangementet blir avlyst.