De lange linjer - Fra Versailles 1919 til Europa 2019

Arrangementsinformasjon

Halvor Tjønn, historiker og journalist, spør om det på nytt kan oppstå et maktvakuum i Europa i takt med amerikansk tilbaketrekning og russisk opplevelse av ydmykelse. Hvilken rolle spiller EU og de 27 medlemslandene, og hvilke politiske retninger vil borgerne følge ved valget til EU-parlamentet i slutten av mai? 

Det gikk galt i 1939 - 20 år etter Versailles. Tjønn mener vi må passe på, et par ti år etter slutten på den kalde krigen, at det ikke går galt igjen.

historie