Borgerlønn - hva om alle fikk lønn fra staten?

Arrangementsinformasjon

Hva har staten Alaska, Martin Luther King Jr., Nixon og Tesla-gründer Elon Musk til felles?

Svaret er troen på en eller annen versjon av konseptet borgerlønn, den gjenstridige ideen som har versert i alle deler av det politiske og økonomiske landskapet gjennom flere hundre år.

Hva om alle fikk en fast inntekt fra staten, uten forpliktelser eller krav? Ville mange slutte å jobbe? Ville flere etterutdanne seg, engasjere seg i frivillig arbeid - eller kanskje starte egen bedrift? De nærmeste årene vil føre med seg teknologiske endringer som vil fjerne mange arbeidsplasser. Roboter truer jobbene til både butikkmedarbeidere, reiseagenter, sjåfører og fondsmeglere. Stadig flere skyves ut av et arbeidsliv som ikke trenger dem lenger. Velferdsstaten som skal sørge for dem, er under press. For å unngå et framtidig sosialt sammenbrudd må vi tenke nytt om forholdet mellom arbeid og kapital, fritid og velferd. Det er her den gamle ideen om borgerlønn har fått ny aktualitet. Mange land eksperimenterer allerede med denne formen for samfunnslønn. Har vi råd til å la være?

Forfatterne Sven Egil Omdal og Ingeborg Eliassen tar diskusjonen om borgerlønn!

For boken ble de i 2018 nominert til Brageprisen.

Ingeborg Eliassen er frilansjournalist, tidligere utenriksreporter i Stavanger
Aftenblad. Sammen med ektemann Sven Egil Omdal har hun de siste årene bodd
og jobbet i Washington DC, Brussel og Berlin. Hun har skrevet flere bøker, seinest
Harde tider og Angrep eller forsvar (med Cathrine Sandnes).

Sven Egil Omdal er journalist og kommentator, tidligere redaktør i Stavanger
Aftenblad, leder av Norsk Journalistlag og leder i Pressens faglige utvalg. Han har
skrevet flere bøker, seinest Paris. En veiviser, Noe innen media (med Halvor Hegtun) og Gestapokjelleren.

borgerlønn
lønn
penger
likhet