Bak sløret – Feminisme i islam

Arrangementsinformasjon

Hva skjer når man leser Koranen fra et feministisk perspektiv? Og hvordan går islamske feminister til kamp mot flerkoneri, tvangsekteskap og steining? 

Kvinnens stilling i islam er et stadig tilbakevendende tema. Det mange ikke er klar over, er at feministiske perspektiver og tolkninger av islam har lange historiske røtter – både innen Koran- og hadith-tolkninger og islamsk rettsvitenskap.

Denne kvelden møter vi religionsviter Marianne Hafnor Bøe som har skrevet bok om feminisme i islam. Hun løfter fram aktuelle feministiske diskusjoner om forholdet mellom mann og kvinne, kvinners lederskap, og ulike temaer knyttet til kropp og seksualitet som tar utgangspunkt i islam. 

Det er mange måter å kombinere et feministisk perspektiv med det å være troende muslim, og Bøe lar aktørene selv komme til orde og forklare hva feminisme i islam innebærer – i dagsaktuelle varianter av aktivistiske og aksjonsbaserte former for feminisme i islam, slik de trer fram på ulike steder, som for eksempel i Iran, Marokko, Saudi Arabia, Malaysia, USA og Norge.

Marianne Hafnor Bøe er religionsviter og førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger. I 2012 avla hun sin doktorgrad ved Universitetet i Bergen om iranske kvinneaktivisters diskusjoner av islamsk familielov. Hun har gjennomført feltarbeid i Iran og Norge, og har studert persisk språk ved Universitetet i Teheran.

feminisme
islam