page view image

Are Saastad – Usynlige menn

Arrangementsinformasjon
event image

Vi er vant til å tenke at likestilling er lik kvinners likestilling. Men skal ikke likestillingen være for oss alle?

I boka De usynlige menn rokker Are Saastad tilvante forestillinger. Saastad gir en bred oversikt over områder der han mener gutter og menns likestillingssituasjon ikke anerkjennes som den bør: farskap og omsorg, samlivsbrudd, helse, det kjønnsdelte utdannings- og arbeidsmarkedet, vold og utenforskap.

Menns likestilling har lenge vært et tema mange har smilt av. Men de siste årene har flere og flere problemer blitt belyst: Gutter henger etter på skolen, altfor mange dropper ut av videregående, ender opp som enslige – og et stort flertall av de som begår selvmord hvert år er menn.

I 2022 anerkjente regjeringen utfordringene – og satte ned Mannsutvalget som skal utrede gutter og menns likestillingsutfordringer i Norge. Are Saastad ble utnevnt til å sitte i utvalget.

Saastad gir en analyse av norsk likestilling anno 2023, og han stiller spørsmål ved retningen på dagens kvinnebevegelse. Forfatteren gir oss ti punkter for en bedre likestilling. Usynlige menn kan leses som ren folkeopplysning, samtidig som boka er kontroversiell og egnet for debatt. For er vi egentlig villige til å utvide vårt perspektiv på norsk likestilling?

Restriksjoner

Billetter refunderes bare dersom arrangementet blir avlyst.