ALLUMINIUMSONGAR

Arrangementsinformasjon
Geddy Aniksdal med Samlebandet

På scenen: Geddy Aniksdal (skuespiller/sanger), Guttorm Guttormsen (komponist,sax og klarinett), Truls Hannemyr (perkusjon), Anette Hagnell (kapellmester,tangenter) og Tage Lægreid Olsen (bass). Regikonsulent: Lars Vik


Aluminiumsongar er en teaterkonsert som beveger seg i grenselandet mellom Kurt Weil, rustne arbeidersanger og skjør rytmisk visepop. Geddy Aniksdal har skrevet en rekke sterkt selvbiografiske sangtekster, med hovedvekt på oppvekst i aluminiumsland; i denne forbindelse Årdalstangen innerst i Sognefjorden. Komponist er Guttorm Guttormsen.

                       

«[...] På denne måten blir vi minte om at ikkje berre songen, men diktet og lyrikken har opphav i rytmane frå kroppsarbeidet, frå det fysiske arbeidet som både er off beat og off rhyme. Slik inneheld oppsongane både ein poetikk og ein politikk. Det er songar for blanda kor av kroppar i taktfast rørsle. Der rytmen i arbeidet er lik vers med refreng som vender tilbake med stadig nye krefter.

                       

I eit samfunn der ingen lenger kan smi mens jernet er var- mt, men alle skal vera si eiga lykkes smed, blir jernet gjerne kaldt. Då er det viktigare enn nokon gong at oppsongen minner oss om varmen frå arbeidslaget, om den kroppslege forma for samhald i tungarbeidet, som luktar av sveitte og verkar i støle musklar, slik at vi alle kan vera med å synga ut, om rett og gale, med Geddy Aniksdal som forsongar.». Kjartan Fløgstad

Lørdag 14. november, kl. 15.00, Litteraturhuset i Fredrikstad Høst SAFT, Kulturfestival i unntakstilstand

Arrangør: Studium Actoris i samarbeid med St. Croix-huset og Litteraturhuset i Fredrikstad