1000 tanker og refleksjoner om selvmord og sorg

Arrangementsinformasjon

Janne Katrin Gundersen mistet sin far i selvmord som 25-åring.16 år senere, dør også hennes bror som følge at han tok sitt eget liv.

Har samfunnets syn på selvmord endret seg gjennom disse årene? Er sorgen og sorgprosessene lik når to av dine nærmeste begår selvmord?

Janne Katrin Gundersen er 43 år og har to barn. Hun har jobbet som sykepleier i 20 år.

Da hun mistet sin yngste bror i selvmord, bestemte hun seg for å være åpen og ærlig om tabuer rundt selvmord og sorgen etterpå . Hun er nå opptatt av hvordan forebygge denne typen dødsfall og å bidra til en positiv holdningsendring i samfunnet

 

Sted:               Litteraturhuset Fredrikstad, Sal Egalia

Tid:                  Onsdag 17. februar kl. 19.00 2021

Klokken:          19:00- 20:00

Arrangør:         Sorg og Omsorg Fredrikstad

Sorg og Omsorg i Fredrikstad er en frivillig organisasjon som har som formål å drive sorggrupper, bidra med opplysning om sorgreaksjoner og bistå mennesker i sorg. Sorg og Omsorg ledes av en styringsgruppe som organiserer arbeidet på frivillig basis. Styringsgruppa består av mennesker tilknyttet kirken, begravelsesbyråene, frivilligsentralen, kommuneadministrasjonen, med flere. Noen med sykepleier- og terapeutbakgrunn og andre med interesse for sorggruppearbeid.

Sorg og Omsorg organiserer forsterkede selvhjelpsgrupper som handler om at gruppeledere spiller en aktiv rolle både i tilrettelegging og gjennomføring av gruppevirksomheten. Gruppelederne har erfaring og kompetanse innen områder som sykepleie, familieterapi og psykiatri. Samtalegruppene består av 5-8 personer og har alltid 1-2 ledere. Gruppene er tilpasset de ulike typer sorg mennesker kan komme i. Deltakerne kommer sammen ca. hver 3. uke, som regel over ½ år. Gruppetilbudet er gratis for alle deltakere. Sorg og Omsorg tilbyr samtalegrupper for enker og enkemenn, for etterlatte etter selvmord, for foreldre som har mistet barn, for sørgende etter samlivsbrudd.

I tillegg arrangerer Sorg og Omsorg temakvelder innen ulike sorgtemaer, eller temaer knyttet til livskriser. Det er et viktig fokus for Sorg og Omsorg å formidle at livet går videre og at det går an å bli glad igjen, selv etter dyptgående kriser.

Temakveldene blir holdt på Litteraturhuset i Fredrikstad 2 ganger i semesteret.