Fremtidens psykiatri – Vi har en drøm*

INFORMACJE O IMPREZIE

Foredrag og diskusjon med Arnhild Lauveng og Kjartan Mølstrevold

Kritikken mot dagens psykiatri er omfattende. Den omhandler hyppig bruk av svært dempende medikamenter, utstrakt bruk av tvangsmidler og manglende hensyn til pasientenes egne ønsker og behov.

Vi er fem samarbeidende brukerorganisasjoner som inviterer pasienter, fagfolk, studenter og interesserte til å vie denne kvelden om framtidens psykiatri.

Vi skal søke etter de forandringer som kan skape et bedre behandlingsmiljø som fremmer mestring av eget liv og meningsfulle aktiviteter og livsinnhold for personlig utvikling. I den anledning har vi invitert to gode foredragsholdere, Arnhild Lauveng og Kjartan Mølstrevold, begge med omfattende erfaring innenfra psykiatrien.

Arnhild Lauveng
, dr. philol, spesialist i klinisk samfunnspsykologi, UiO. Hun er forsker/seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse i Skien. Har skrevet flere bøker, bokkapitler og artikler, og er en aktiv foredragsholder. De to første bøkene (I morgen var jeg alltid en løve og  Unyttig som en rose) handlet om hennes egenerfaring med å ha hatt diagnosen schizofreni.

Kjartan Mølstrevold er leder for bofelleskapene i Stavanger og tidligere leder for et kommunalt møtested i samme by. Han er opptatt av den den enkelte persons recovery eller habilitering til best mulig livskvalitet og hans motto er «den beste medisin kommer ikke fra en dosett».

Denne gang ønsker vi inspirere oppmøtte å tenke i nye baner om hva som er god rehabilitering. Vi flytter tradisjonelt perspektiv med fokus på sykdom, funksjonstap og begrensninger og til pedagogikk, aktivitet, utfoldelse og samvær med andre i det daglige livet.  Velkommen til å lytte og diskutere !

Fremtidens Psykiatri er et nettverk mellom Landsforeningen for pårørende innen psykiatrien i Nedre Glomma, Mental Helse Halden, AURORA, We Shall Overcome og Hvite Ørn Østfold.


Tirsdag 12 November kl 18.00 – 21.00
Entre’ 50:-

pyskisk
helse