Terje Tvedt – Det internasjonale gjennombruddet

Arrangementsinformasjon

Professor Terje Tvedts fortelling om de siste femti årene av Norges historie går rett inn i de store diskusjonene om utenrikspolitikk, immigrasjon og venstresidens krise. Gjennom originale fortolkninger forsøker han å svare på om det finnes norske verdier og norsk kultur? Og finnes Norge?

Det handler om da Norge debuterte på den globale arena som rådgiver i utvikling, og da verden på samme tid kom til Norge som migranter og flyktninger fra Asia, Latin-Amerika og Afrika. Tvedt viser hvordan samspillet mellom disse to verdenshistoriske bevegelsene forandret Norge. På begynnelsen av 1960-tallet startet den norske staten med å bygge et humanitærpolitisk kompleks som skulle legge grunnlaget for at den politiske ledelsen noen tiår senere erklærte at Norge skulle bli en humanitær stormakt. Nesten parallelt med dette kom de første pakistanerne til Norge, som en fortropp i en stadig voksende migrasjonsbevegelse. I løpet av de siste tiårene førte det til en radikal endring av landets befolkning, religioner og kulturer. Boken fremmer originale og tydelige fortolkninger av hva som skjedde, og dokumenterer hvordan Norges møte med verden og verdens møte med Norge ble styrt av hva forfatteren kaller en ny humanitærpolitisk elite.

Du møter Terje Tvedt i samtale med Therese Sollien. 

Therese Sollien er kommentator i Aftenposten og skrev blant annet kronikken: Hva hvis Terje Tvedt har rett? . Hun er tidligere journalist i Dag og Tid, og har jobbet i Minerva. Hun har en mastergrad i kinesisk fra UiO og er Phd-kandidat ved Florida International University. 

Terje Tvedt er forfatter og filmskaper. Han er professor ved Institutt for geografi, Universitetet i Bergen, og professor II ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo. Han har skrevet en rekke bøker, blant annet En reise i vannets historie (1997), En reise i vannets frem­tid (2007), Nilen ‒ historiens elv (2012). Tvedt står bak fjernsynsseriene «En reise i vannets historie» (1997) og «En reise i vannets fremtid» (2007), og «Kampen om Nilen» (2014), og har også vært med på å lage flere dokumentarfilmer om norske møter med den ikke-europeiske verden og norsk utenrikspolitikk og bistands­politikk, den siste «De gode bombene» (2013).

Arr. Litteraturhuset Fredrikstad og Kulturarvåret 2018 i Østfold 

litterær
bistand
terjetvedt
fredrikstad
politikk
samfunn