Religionsmangfold og nasjonal identitet

Arrangementsinformasjon
Default file 1521036294

Hva skaper samhørighet? Ingvill Thorson Plesner er seniorforsker ved Norsk senter for menneskerettigheter (SMR). Hun var fra august 2013 til juni 2015 sekretariatsleder for «Tater-/ romaniutvalget» ledet av Knut Vollebæk. Hun initierte SMRs tematiske arbeidsgruppe i «Human Right and Diversity» våren 2011. Hennes spesial-områder dekker blant annet minoritetsrettigheter og diskrimineringsvern, nasjonale minoriteter og religions- og livssynsminoriteter.