Religionsmangfold og nasjonal identitet

Arrangementsinformasjon

Hva skaper samhørighet? Ingvill Thorson Plesner er seniorforsker ved Norsk senter for menneskerettigheter (SMR). Hun var fra august 2013 til juni 2015 sekretariatsleder for «Tater-/ romaniutvalget» ledet av Knut Vollebæk. Hun initierte SMRs tematiske arbeidsgruppe i «Human Right and Diversity» våren 2011. Hennes spesial-områder dekker blant annet minoritetsrettigheter og diskrimineringsvern, nasjonale minoriteter og religions- og livssynsminoriteter.