Østfoldforsknings jubileumskonferanse 2018: Forskning for bærekraftig innovasjon gjennom 30 år

Arrangementsinformasjon

Østfoldforskning inviterer til spennende konferanse for å markere 30 år med forskningsvirksomhet knyttet til bærekraftig innovasjon, sirkulær økonomi og livssyklusvurdering.

Østfoldforskning har samarbeidet med ledende bedrifter i Norge, med sentrale bransjeorganisasjoner, myndigheter og miljøorganisasjoner, samt internasjonale aktører. Denne dagen vil du få dagsaktuelle erfaringer med hvilken nytte denne forskningen har gitt for bedrifter og samarbeidspartnere, regionalt og nasjonalt. Erfaringer fra bedrifter og offentlig virksomheter kan gi idéer som er nyttige for grønn omstilling.

Programmet publiseres på www.ostfoldforskning.no.

Informasjon fra de som melder seg på: Navn (obligatorisk), bedrift/organisasjon, e-post (obligatorisk)

Mottaker av påmeldinger: mona@ostfoldforskning.no
innovasjon