Nordisk poesikveld

Arrangementsinformasjon

Albert  Hytteballe  Petersen er dansk  forfatter  med  syv  romaner  og  fem  diktsamlinger.  Har  bl.a skrevet  «Brev  til  Menneskesønnen», den kom  i  2015,  omtalt  som  en  ukristelig  diktsamling  om  Jesus  på  Nørrebro.  Hans  siste  samling  «Uanset  hvad»  fra  2017  setter søkelys  på  menneskeskjebner  og solidaritet. 

Cecilia  Persson er svensk  forfatter  som  har  skrevet  aktivt  siden  hun  var  16  år.  Hun debutert  2003  med  «En  anstendig  fröken  samtalar  med  Charles Bukowski».Hennes  siste  samling  «När  det  händer  har  det  redan skett»  ble  skrevet  før  Me  too  var  et  begrep,  men  tar  for  seg  samme tema.  En  rasende  diktsamling    med  mye  humor. 

Nils  Øivind  Haagensen er en  av  Norges  mest  særegne  poeter,  mottatt  bl.  a  Sultprisen  for  sitt forfatterskap.  2017  kom  «Kanskje  det  hjelper»,  en  samling  som  tar oss  gjennom  store  deler  av  hans  produksjon.  Frode  Grytten  sier  at  «Desse  dikta  er  høgt  elska  fordi  dei  snakkar  om  veda  slik  ein  venn snakkar»

poesi
dikt
forfatter
fredrikstad
nordisk