Nordisk mangfold: Carsten Jensen, Linda Olsson og Brit Bildøen

Arrangementsinformasjon

Danmark og Nordens store forfatter Carsten Jensen har dette året utgitt Kjellermennesker: om populisme og vanskeligheten med å være menneske. Linda Olsson mest kjent for norske lesere som forfatter av La meg synge deg stille sanger, en debut med en enorm suksess. Nå kommer den New Zealand-boende forfatteren til Fredrikstad for å snakke om sitt forfatterskap. Brit Bildøen har mottatt flere litterære priser, blant annet P2-lytternes romanpris 2014. Årets bok Tre vegar til havet skildrer hun avmakten i møtet med byråkratiet og hva desperasjon kan gjøre med et anstendig menneske.

bok
litteatur