Skaper vi en ny menneskeart?

Arrangementsinformasjon

Vil kunstig intelligens, genteknologi, robotikk, nanoteknologi  og andre «forbedringer» av menneskelige egenskaper påskynde evolusjonen og skape en ny type mennesker? Kan sammensmelting mellom mennesker og datamaskiner gjøre oss sterkere og smartere, og vil vi lykkes i å leve nærmest uendelig? Hva vil i så fall bety for menneskelige samfunn, demokratiet og forholdet mellom «supermenneskene» og oss andre?

Dag Hareide har de siste årene reist rundt og studert hvor teknologien og tenkningen befinner seg i dag. I kveldens foredrag stiller han spørsmålet: Når maskinen overtar for mennesket og mennesket blir mer maskin, hva er da et menneske? 

Dag Hareide har blant annet ledet arbeidet i FN med beredskapsplan mot hungersnød i Etiopia, vært leder av Naturvernforbundet og Regnskogfondet, rektor på Nansenskolen og generalsekretær i Kirkens Bymisjon Oslo. Han har skrevet flere bøker blant dem Hva er humanisme. Nå skriver han på en bok om bio-, robot-, info- og nevroteknologiens virkning på samfunn og menneskets selvforståelse.

transhumanisme
teknologi
gener