Lars Mytting

Arrangementsinformasjon

Lars Mytting sin roman Søsterklokkene tar leseren med til Gudbrandsdalen i 1880-årene. Stavkirkene forfaller, modernitetens opplysningsiver gjør sin inntreden og allmuen lever i trange kår. 

Hør Lars Mytting i samtale med bokelsker og bokhandler Bjørg Gjærdingen.

Lars Mytting er tilbake med en kritikerrost, historisk roman; Så lenge folk kunne huske hadde Søsterklokkene ringt over det trange dalføret, med en klang så malmfull og kraftig at klokkeren ble døv etter bare tre messer. Klokkene ble støpt til minne om tvillingene Halfrid og Gunhild Hekne, som var sammenvokst fra hoftene og ned. Det hvilte alltid noe større over søstrene, som om de tilhørte en annen og mektigere verden, og en av billedvevene de lagde, ble sagt å vise fremtiden.

I 1879 flytter en nyutdannet prest inn på prestegården, der nittenårige Astrid fra Hekne gjør tjeneste. Fra Tyskland kommer en fremmed mann med vidløftige planer. Den gamle stavkirken som har huset klokkene går uvisse tider i møte, og snart utsettes bygda for brå skiftninger og ubøyelige viljer.

Søsterklokkene er en rik fortelling om gammel tid som brytes mot nye ideer, om mørkt slit og solvarme steiner, om to kirkeklokker med overjordisk klang og evigheten som horisont.

N.B: Simon Stranger var også satt opp på dette arrangementet, men har utsatt besøket på bakgrunn av at han vant Bokhandlerprisen 2018 samme dag som dette arrangementet. Litteraturhuset Fredrikstad gratulerer Simon Stranger med prisen!